Głównymi celami Fundacji są prowadzenie działań oraz działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej w zakresie: honorowego krwiodawstwa, dawstwa szpiku, transplantologii oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. Ponadto upowszechnianie i upamiętnianie wiedzy i tradycji państwowych, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości patriotycznej, obywatelskiej i kulturowej.


Realizujemy je poprzez:

a. prowadzenie Portalu Legion, najnowocześniejszej strony internetowej na świecie dotyczącej Honorowego Krwiodawstwa: www.legionhdk.pl.

b. wsparcie Klubu Honorowych Dawców Krwi Legion

c. wsparcie i organizację akcji krwiodawstwa;

d. organizowanie zabaw, spotkań, prelekcji i lekcji z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w zakresie honorowego krwiodawstwa, dawstwa szpiku, transplantologii, oraz pierwszej pomocy przedmedycznej;

e. organizowanie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej;

f. organizowanie konkursów oraz ogólnopolskich kampanii społecznych;

g. wydawanie książek, instrukcji, broszur i ulotek w prowadzonej tematyce;

Cały dochód fundacja przeznacza na działalność pożytku publicznego.

Fundacja Zdrowia i Honorowego Krwiodawstwa - Legion
ul. Modrzejewskiej 19/5 07-410 Ostrołęka
KRS 0000716868, NIP 531-17-00-133 oraz REGON: 369-40-05-87
BNP PARIBAS Bank Polska SA, Numer rachunku bankowego sklepu:
PL 59 1600 1462 1086 5890 5000 0003