o_nas_krwiodawstwo_klub_legion_legionhdk.jpg

„Spotkać się z ludźmi, którzy czynili większy postęp na drogach doskonałości!”

Św. Ojciec Pio

Klub HDK Legion - jest to nowoczesny klub krwiodawstwa zrzeszający dawców z całej Polski oraz Polonię mieszkającą i oddającą krew za granicą. Naszym głównym celem jest rozwój i krzewienie idei krwiodawstwa, zapewnianie i ciągłe polepszanie warunków, jakie panują na mobilnych i stacjonarnych Akcjach Krwiodawstwa oraz w życiu codziennym naszych podopiecznych - honorowych dawców krwi. Staramy się w sposób innowacyjny wprowadzać nowoczesne i ciekawe rozwiązania dające możliwości krwiodawcom, każdemu z osobna jak też grupom, klubom czy innym organizacjom działającym dla naszej wspólnej idei.

Klub dysponuje stroną internetową Portal Legion / www.legionhdk.pl najnowocześniejszą na świecie platformą skupiającą dawców oraz wolontariuszy działających w honorowym krwiodawstwie. Wspiera ona samych dawców w ich codziennych zmaganiach jak również potrzebujących, którzy mogą liczyć na naszą pomoc. Dodatkowo w oparciu o Portal posiadamy mobilną aplikację Legion HDK - Honorowy Dawca Krwi, która daje wiele możliwości krwiodawcom.

oddzialy_cywilne_wojskowe_mundurowe_internetowe_krwiodawstwo_klub_legion_legionhdk.jpg

Oddziały Legionu - Klub posiada różnego rodzaju oddziały. Wynika to przede wszystkim z różnorodności działań jakie prowadzimy oraz osobami czy działaniami związanymi bezpośrednio z danym rodzajem klubu. Ustaliliśmy podział na cztery kategorie:

  • Cywilne działające na niwie cywilnej głownie funkcjonując w miastach czy gminach.
  • Wojskowe związane bezpośrednio z jednostkami wojskowymi oraz koordynującymi działania żołnierzami zawodowymi WP.
  • Mundurowe opierające się o działania różnych służb mundurowych tj. straż pożarna, straż graniczna, policja i inne.
  • Internetowe które są oddziałami umownymi zrzeszającymi krwiodawców niezależnie od miejsca zamieszkania, pracy, służby czy przynależności do jakichkolwiek grup.

Zestawy klubowicza

Upominki w składkach członkowskich - członkowie klubu chcąc posiadać pełne uprawnienia oraz mieć możliwość otrzymania odznaczenia Serce Legionu opłacają dobrowolna roczną składkę członkowską. W razie chęci mogą w ramach składki dobierać sobie upominki, które znajdziecie w naszym sklepie. Chcąc się z nimi zapoznać zapraszamy pod link: Składki członkowskie

odznaczenie-serce-legionu-wyroznienia-medal-krzyz-krwiodawstwo-oddaj-krew-legionhdk1.jpg

Odznaczenie "Serce Legionu" - nadawane jest przez Klub Honorowych Dawców Krwi Legion wszystkim, dla których życie, zdrowie ludzkie czy poczucie najwyższych wartości jest rzeczą bezcenną. Dedykowane jest głównie członkom Klubu HDK Legion a także innym osobom, którym bliska jest idea HDK.

Odznaczenie „Serce Legionu” dzięki nowoczesnym rozwiązaniom i możliwościom, które Klub wciąż rozwija nadawane jest za pośrednictwem Portalu Legion www.legionhdk.pl i aplikacji mobilnej „Legion HDK – Honorowy Dawca Krwi” oraz tradycyjną formą poprzez wniosek papierowy. Więcej o odznaczeniu dowiecie się pod linkiem: Odznaczenie "Serce Legionu".